Waterbehandeling - Pool Systems - Pool Systems

Het filteren van het zwembadwater gebeurt met een, uit polyester vervaardigde, halfhoogbed zandfilter. Deze heeft een zijdelings gemonteerde zeswegskraan waardoor de filter zeer makkelijk te bedienen is. Hij is ook voorzien van een manometer, een draaiende verdeelkop en een handig wateraflaatsysteem.

We maken tevens gebruik van drie circulatiepompen. Een circulatiepomp die aanzuigt uit de buffertank bij een geopend rolluik. Een tweede pomp die bij gesloten rolluik, via de bovenaanzuigingen, voor een maximale warmterecuperatie zorgt. Een derde pomp die het waterniveau in het zwembad doet dalen wanneer het rolluik gesloten wordt.

Het zwembad mag absoluut niet blijven overlopen bij gesloten afdekking. Dit om warmteverliezen tegen te gaan. Alle pompen zijn zelfaanzuigende geluidsarme Kripsol pompen. Deze zijn corrosiebestendig, hebben een grote voorfilter en een doorschijnend deksel.

In het technische lokaal wordt de filter en pompen met de nodige fittingstukken, kranen en koppelstukken aangesloten aan de buizen die van het zwembad komen. Dit alles wordt aan elkaar gemonteerd met stijve PVC buis drukklasse PN 10 of 16. Een aansluiting naar het riool dient in het technisch lokaal aanwezig te zijn alsook een waterleiding diameter 15 mm.

Door een absoluut minimum aan warmteverliezen, gecombineerd met ons uniek systeem van warmterecuperatie, is de meest economische keuze op het vlak van verwarming snel gemaakt. Pool Systems gebruikt voor de verwarming van het zwembadwater een warmtewisselaar, dewelke wordt aangesloten op de bestaande verwarmingsketel.

De temperatuur wordt geregeld door een digitaal afleesbare PT 100 sonde. Een warmtewisselaar is een apparaat dat het mogelijk maakt uw zwembad te verwarmen met als basis een gas- of mazoutketel of eventueel een geothermische warmtepomp.

Aan de binnenzijde van de wisselaar circuleren twee circuits in tegengestelde richting : het primaire circuit levert de warmte die nodig is om uw zwembad te verwarmen. Deze warmte is afkomstig van de ketel. Het secundaire circuit bevat het op te warmen zwembadwater. Door het volle vermogen van uw ketel te gebruiken kan met behulp van de wisselaar de watertemperatuur van uw zwembad op spectaculaire wijze stijgen. Juist door deze snelle opwarmtijd is de wisselaar uitstekend geschikt voor incidenteel gebruik.

Bij afwezigheid van primaire energiebronnen is het plaatsen van een warmtepomp een mogelijke alternatief. Deze neemt calorieën op in de vorm van lucht uit de omgeving en zet deze om in warmte die wordt afgegeven aan het water van het zwembad. Zijn werkingsprincipe is hetzelfde als dat van airconditioners en koelkasten. De warmtepomp gebruikt echter de warmte die wordt opgenomen uit de buitenlucht en geeft de afgekoelde lucht weer af. Hou er wel rekening mee dat het zwemseizoen beduidend korter wordt dan bij het gebruik van een warmtewisselaar.

Het zwembadwater, zelfs gefiltreerd, moet voortdurend gesteriliseerd worden, zoniet vinden de wieren en micro-organismen (insecten, larven, bacteriën, enz.) een bijzonder gunstig milieu voor hun ontwikkeling. Buiten de toevoeging van chloor moet de pH (zuurtegraad) van het water geregeld worden. Die graad moet licht alkalisch blijven d.w.z. tussen 7,2 en 7,6. Indien deze te laag is kan het water schadelijk worden voor de huid en voor de installatie. Indien ze daarentegen te hoog is, wordt de werking van het chloor zwaar belemmerd, geeft het zwembad een onaangename geur vrij en zet kalk zich af op de wanden.

Hiernaast vindt u een beschrijving van enkele hulpmiddelen die het u makkelijk maken om uw zwembadwater automatisch op peil te houden:

Het ionisatiesysteem

Pool Systems opteert voor het ionisatiesysteem. Het maakt uw zwembadwater helder en zuiver met een minimum aan dure chemicaliën.

Zijn dit uw problemen?

 • Oog- en huidirritatie
 • Hinderlijke chloorgeur en -smaak
 • Gesleur met dure en gevaarlijke chemicaliën
 • Groen en troebel water door algen
 • Tijdrovend onderhoud
 • Kalkafzetting op de bekleding of de gelcoat

Dan is het ionisatiesysteem uw oplossing!

 • Ontbindt de chloramines die oog- en huidirritatie, chloorgeur en -smaak veroorzaken
 • Bespaart tot 80 % op chemicaliën
 • Maakt het water helder en algenvrij
 • Werkt volledig automatisch en is gemakkelijk instelbaar
 • Verwijdert kalk in het water bijna volledig
 • Is gemakkelijk te installeren op ieder filtersysteem
 • Stabiliseert de PH-waarde van het zwembadwater
 • Is geschikt voor elk zwembadtype

Via een proces van ionisatie maakt toestel koperionen in het water vrij. De koperionen zuiveren het water van alle algen en doen de kleine organische deeltjes neerslaan op het filter. Zo wordt uw zwembadwater kristalhelder.

Chloordoseerapparaat

Het chloordoseerapparaat zorgt ervoor dat de stabiliteit van uw zwembadwater constant blijft en U continu de benodigde minimale chloordosering bekomt. Het is ontworpen om gebruikt te worden met langzaam oplossende chloortabletten.