Zwembadafdekking - Pool Systems - Pool Systems
Machtelinckx 1 045

Een solar lamellenafdekking: uw kindveilige en duurzame oplossing

We maken gebruik van 4-kamerige solar lamellen om alzo een betere warmte-isolatie te bekomen (3/4 van de totale oppervlakte). Het rolluik is vervaardigd uit speciaal profiel van hard PVC. De uiteinden van de profielen zijn dichtgelast en zijn zo lucht en waterdicht. Het rolluik drijft op het water en de lamellen zijn bestand tegen alle zwembadproducten. De lamellen hebben tevens een ANTI-ALG certificaat.

De as wordt geplaatst op een diepte van 80 cm onder het waterniveau, waardoor de buismotor minimaal belast wordt en aldus een langere levensduur heeft. Het rolluik bevindt zich in een daarvoor geconstrueerde rolluikbak onder het LIGPLATFORM dat vooraan met een verwijderbaar paneel is afgesloten.

Een 4-kamerlamel van 60 x 14 mm heeft daardoor een groter draagvermogen en minder voegen dan de standaard lamel. Daarenboven zorgt ze voor een betere isolatie vermits ¾ van de totaaloppervlakte perfect geïsoleerd is.

PVC lamellen zijn uiterst stevig en zullen niet uit elkaar gaan, ook niet wanneer het rolluik wordt belopen. De afdekking draagt daarom bij tot de veiligheid in de tuin. Ze draagt het gewicht van een klein huisdier, een kind en zelfs een volwassene.

Met solar lamellen een hogere watertemperatuur

De solarlamel warmt het zwembad op met 4 tot 8 ° C, naar gelang het seizoen en de streek. De zonnestralen gaan door de bovenste doorzichtige laag zodat de onderste zwarte laag wordt opgewarmd. Daar de lamel op het water drijft, wordt de warmte snel doorgegeven aan het zwembadwater.

Ondanks de opwarming door de zon blijft het water toch verstoken van zonlicht. Dit remt de groei van de algen die zonlicht nodig hebben om te overleven. De solar lamellenafdekking draagt dus bij tot het proper houden van het zwembad.

De solar-lamellen vangen de zonnewarmte op, de bovenlaag is doorzichtig en laat de zon door, de onderlaag is zwart en wordt warm. De warmte wordt doorgegeven aan het water. Ook blijft het onder de rol donker zodat algen weinig kans krijgen. De afdichting van de lamellen wordt verzekerd door een stop dewelke wordt geïnjecteerd met een speciaal hiervoor ontwikkelde mastiek.